رهبری از مجامع دانشگاهی چه میخواهند؟

بدون شک بعد از دوران رنسانس و اوج گیری فعالیت های صنعتی انسان و به تدریج رونق بازار کار اومانیسم در غرب، نوع ارتباط بین دین و علم مخصوصا در جامعه دین گریز پس از قرون وسطی، به تدریج جزء یکی از مباحث اصلی در جامعه غرب شد و با توجه به عملکرد ضدعلمی کلیسا ارتباط بین علم و دین کاملا مردود و اشتباه دانسته شد و حرکت در مسیر علم، جدا از دین و با هدف پیشرفت و ساختن دنیا مدنظر قرار گرفت.

با گسترش روند مدرنیزه شدن در کشورهای جهان سوم، علاوه بر برخی از امکانات مادی دنیای غرب، بعضی از مفاهیم چالش برانگیز آن نیز، وارد جهان سوم که اصولا کشورهای سنتی و مذهبی بودند شد. یکی از مباحث مهمی که به تبع غرب، جزء اصول پذیرفته شده تفکر جهان سوم مطرح شد، تئوری عدم ارتباط بین علم و دین است. در این بین عده ای از روشنفکرنمایان غرب زده در جهان سوم به این ایده دامن زده و هرگونه حرکت علمی را جدا از دین و ایدئولوژی عنوان کردند این مسئله تا جایی ادامه پیداکرد که سیاسیون جهان سوم، دین داری را عامل اصلی عقب ماندگی مردمان خود معرفی کرده و سعی در دین زدایی این جوامع داشتند.

با پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش دشمنی غرب با مردم مسلمان ایران و به دنبال آن اعمال تحریم های مختلف علیه نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران، نظریه پردازان مسلمان کشور، بار دیگر با به چالش کشیدن تئوری جدایی علم و ایمان از یکدیگر، توانستند جامعه دینی ایران را که در طول سال ها در اثر سرکوب های متعدد، به میزان زیادی از عرصه علم دور مانده و به نوعی به جامعه غرب وابسته شده بود، دوباره به عرصه علم آموزی و پژوهش بازگردانند.

پرواضح است که دین اسلام جدایی از علم را برنمی تابد و توصیه های بزرگان دین در طول تاریخ اهمیت علم آموزی توسط مسلمانان را نشان می دهد.

عمل به توصیه های بزرگان دین در طول 30 سال پس از انقلاب باعث پیشرفت های فراوان ایران اسلامی در عرصه های مختلف علمی شده است. بنابراین باید گفت تغییر نگرش از علم گریزی به سمت نگاه مثبت به فعالیت علمی، به عنوان یک فریضه دینی، باعث تحول در عرصه دانش ایران شده است.

رهبر معظم انقلاب هر ساله در مناسبت های مختلف، دیدارهای منظمی با اصحاب علم و دانشگاه داشته اند و نصایح فراوانی را به این قشر تاثیرگذار گوشزد کرده اند. این امر نشان از اهمیت و تاثیرگذاری محیط دانشگاه بر جامعه و تأثیر این محیط بر پیشرفت و تعالی کشور در تمامی عرصه ها دارد.

دیدار اخیر مقام معظم رهبری با اساتید دانشگاه، هم سو با دیدارهای گذشته ایشان با اصحاب علم حاوی پیام های بسیاری و مشخص کننده مسیر راه آینده محیط علمی کشور بوده است. ایشان در سخنان خود سعی در اصلاح نگرش فعالین و تاثیرگذاران عرصه علمی داشته اند.

نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که آن چه باعث تحول در امور اجرایی یک ملت می شود در ابتدا تحول در نوع نگرش و فکر آن ملت است. در همین زمینه رهبر معظم انقلاب فرموده اند: «ما احتیاج داریم به فکر، احتیاج داریم به فلسفه، تا بتوانیم علم را، فناوری را، مدیریت کشور را، مسائل گوناگون جامعه را به پیش ببریم و حل کنیم. فکر قبل از علم مورد نیاز است، و من این گرایش را مشاهده کردم. برخی از مطالبی که دوستان گفتند، خوشبختانه در مراکز فکری و تصمیم گیری مورد ملاحظه قرار گرفته و کارهایی هم انجام شده و به مرور ان شاءالله آثار آن دیده خواهدشد و همچنان که یک روزی مسئله تولید علم، تولید فکر، نهضت علمی، نهضت نرم افزاری، غریبانه در جامعه مطرح می شد و امروز گفتمان غالب را تشکیل می دهد، ان شاءالله یک روزی باز همین مطالبی که حالا گوشه و کنار گفته می شود یا خیلی مورد توجه نیست، به تدریج به گفتمان غالب جامعه تبدیل خواهدشد.»

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر همراهی علم و ایمان با یکدیگر نقش اساتید دانشگاه در تثبیت این مسئله فرمودند: «که ما علم را به همراه ایمان در دانشگاه حفظ کنیم. در این زمینه، اساتید نقش دارند؛ با گفتارشان، با رفتارشان، دشمن می خواهد جوان ما را- به خصوص دانشجوی ما را که زمام دار فکر و علم و مدیریت آینده ما دراین کشور است- به بی ایمانی و ولنگاری عقیدتی سوق بدهد؛ نباید بگذاریم. امروز بخصوص دارد روی این مسئله کار می شود. سوق دادن جوان ما- به خصوص جوان علمی و فکری ما- به سمت ولنگاری عقیدتی، به سمت بی ایمانی، به سمت هرزه پوئی ذهنی، یکی از کارهای دشمن است. وقتی کسی ایمان دارد، یک خط مستقیمی دارد، دنبال این ایمان خودش حرکت می کند. وقتی ایمان نیست، مثل کاهی که همین طور به این سو و آن سو کشیده می شود، هرزه پویی دارد.»

نکته ای که در این زمینه نباید از نظر دور نگاه داشت این است که اساتید محترم دانشگاه به عنوان تأثیرگذاران اصلی عرصه علمی و تربیت کنندگان اصلی نسل آینده، از آماج حملات دشمن در امان نیستند به همین دلیل نیاز است بیش از سایر اقشار جامعه به مسیر حرکت فکری خود توجه داشته باشند.

رهبرمعظم انقلاب با تأکید بر این مطلب به اساتید فرمودند: «دشمن مرتب دارد تحلیل باران می کند. این تعداد رسانه هایی که آمارش را چندی پیش اینجا آوردند و به ما دادند، اصلا دهشت آور است. اینها غیر از رسانه های اینترنتی است-اینترنت که دیگر یک دنیای بی مرز و خارج از محدوده ای است- منظور، همین ماهواره ها و رادیوها و تلویزیون هاست. تحلیل هایی که دراین رسانه ها مرتبا با هدف مقابله با جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و ملت ایران داده می شود، سرسام آور است. حالا آنهایی که انبوه تولید می کنند، می دانند هم که مردم به همه اینها گوش نمی دهند. می گویند هر مقداری که می شود، باید تلاش کرد. راست را با دروغ مخلوط می کنند، می آیند یک تحلیل غلط و معیوب از این درمی آورند؛ «ولیکن یؤخذ من هذا ضغث و من ذاک ضغث فیمزجان». امیرالمؤمنین می فرماید: اگر حق به طور خالص و بی شائبه خودش را نشان بدهد، کسی دچار اشتباه نمی شود؛ اگر باطل بدون آمیختگی با حق، خودش را نشان بدهد، کسی دچار باطل نمی شود؛ «فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین و لو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السن المعاندین و لکن یؤخذ من هذا ضغث و من ذاک ضغث فیمزجان». یک لقمه از حق، یک لقمه از باطل را مخلوط می کنند، یک غذایی که ظاهرش نشان نمی دهد مسموم است، در اختیار کسی که بی اطلاع است، می گذارند؛ این تحلیل در ذهن ها اثر می کند. گاهی اوقات تحلیل هایی که در بعضی از محافل دانشگاهی، دانشجویی و استادی از بعضی از مسائل می شود، آدم می بیند این بر اثر بی اطلاعی است؛ کسی هیچ تقصیری هم ندارد. بنابراین اساتید باید در جریان مسائل قرار بگیرند.»

همان طور که گفته شد دستیابی به قله های علمی، و به تبع آن کسب اعتماد به نفس ملی، رمز پیروزی و ایستادگی هر ملت در مقابل دشمنان و مقابله با تحریم ها و تهدیدهای آنها می باشد. رهبرمعظم انقلاب ضمن یادآوری این مطلب فرمودند: «یکی از ارکان و ستون های اصلی ایستادگی کنونی ملت ایران عبارت است از پیشرفت های علمی کشور؛ که به دنبال این پیشرفت های علمی، پیشرفت های عملی و اجرایی هم در موارد بسیاری بوده. ایستادگی ملت ایران در دنیا یک حادثه باشکوه است. ما توی قضیه قرار داریم، آن کسانی که از بیرون نگاه می کنند، عظمت این ایستادگی را بیشتر احساس می کنند.»

مقام معزز رهبری، آیت الله خامنه ای ضمن تأکید بر دشمنی استکبار جهانی با جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی، تنها راه مقابله با دشمن را، ایستادگی در تمام ابعاد مخصوصا ایستادگی علمی معرفی کردند. ایشان تأکید کردند که تنها راه حفظ استقلال کشور در تمامی ابعاد پیشرفت علمی و خوداتکایی است و فرمودند: «شما ملاحظه کنید؛ قدرتهای اقتصادی اول دنیا، قدرت های علمی درجه یک دنیا، قدرتهای نظامی و امنیتی ردیف اول دنیا، امروز یک جبهه وسیعی را در مقابل این ملت تشکیل دادند. این جور نیست؟ هرکاری هم از دستشان برمی آید، دارند می کنند. تهدید امنیتی می کنند، تهدید اجتماعی می کنند، تهدید سیاسی می کنند، دانشمند ما را ترور می کنند، تحریم می کنند، فشارهای سیاسی فراوان وارد می کنند، دائم تهدید به تحرک نظامی می کنند، در داخل تا هرجا دستشان برسد، فتنه انگیزی و آشوب آفرینی می کنند؛ اما ملت ایران و جمهوری اسلامی با کمال قدرت و استقامت در مقابل همه اینها ایستاده؛ آن «بله»ای را که به زور می خواهند از او بگیرند، آن «بله» را نمی دهد. آن «بله» عبارت است از تعظیم درمقابل قدرت مسلط جهانی- نظام سلطه- این کار را نمی کند. ما که در مقابل نظام سلطه جهانی «نه» می گوییم، این نه، «نه»ی به علم نیست، «نه»ی به تمدن نیست، «نه»ی به پیشرفت نیست، «نه»ی به تجربه های متراکم بشری نیست؛ «نه» به سلطه طلبی و زیاده خواهی و استعباد و به زیر مهمیزکشیدن ملتهاست؛ این «نه» را ما گفتیم، پایش هم ایستادیم؛ «ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا». ایستادگی ملت ایران، خیلی ایستادگی باشکوهی است.

بنابراین باید گفت پیشرفت علمی، اصلی ترین راه مبارزه با دشمن در تمامی ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. پیشرفت علمی است که هر ملت را برای مقابله با تحریم های وارده از سوی دشمنان توانمند می سازد. به همین دلیل است رهبر معظم انقلاب فرمودند: «یک رکن مهم این ایستادگی، علم است. این علم است که به ما اعتمادبه نفس داده. اگر امروز نفت ما را شرکت های خارجی باید می آمدند استخراج و پالایش می کردند، گاز ما را باید آنها لوله کشی می کردند، اگر نظام سلامت ما وابسته به متخصصین خارجی و عمدتاً فرنگی بود، اگر تغذیه ما دست آنها بود، اگر کشت و صنعت ما دست اسرائیلی ها بود، اگر صنعت هسته ای ما در صورتی که بنا نبود در آرزوی آن بمیریم و یک چیزی وجود می داشت، در اختیار فرانسه و آلمان و دیگران بود، ما امروز این اعتمادبه نفس را نداشتیم، قدرت این ایستادگی نبود، این عزت و این شرف وجود نمی داشت. اگر ما برای ساختن یک سد، برای ساختن یک نیروگاه، برای ساختن یک بزرگراه، برای ساختن یک تونل، برای ساختن سیلوهای گندم، دستمان به سمت صنعتگران و دانشمندان شرق و غرب دنیا دراز بود، ملت ما احساس عزت نمی کرد؛ مسئولین کشور هم آبروی اظهار وجود در قبال استکبار جهانی را نداشتند؛ نه چنین اعتمادبه نفسی وجود داشت، نه چنین قوت اراده ای وجود داشت، نه چنین عزمی وجود داشت. کی برای ما جاده ساخت و تونل ساخت و نیروگاه ساخت و سد و پل و بزرگراه و سلولهای بنیادی و انرژی هسته ای را درست کرد؟ دانشگاه. این دانشگاه بود که به ملت ایران کمک کرد تا بتواند عزت نفس خودش را حفظ کند، آبروی خودش را حفظ کند و در مقابل زیاده خواهی دشمنان سینه سپر کند. مسئولین کشور هم از این جهت مدیون دانشگاهند.»

بدیهی است زمانی که یک مرکز علمی و تحقیقاتی با تلاش خود عامل شکست دشمن شود، در این صورت دشمن از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به آن کوتاهی نمی کند در اولین گام به حذف فیزیکی فعالان آن مجموعه اقدام می کند و برای بلند مدت نیز برنامه استحاله فکری و فرهنگی اعضای آن مجموعه را در دستور کار خود دارد. دشمن سعی دارد با استفاده از ابزارهای گوناگون دانشگاه را تغییر داده و با علم زدایی از عرصه دانشگاه و از سوی دیگر دین زدایی مسیر فکری فعالان عرصه علمی کشور را به سمت ولنگاری فکری سوق دهد از این عرصه و این مسئله می تواند یکی از بزرگ ترین آسیب های وارده به مراکز علمی و پژوهشی کشور باشد بر همین اساس است که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند: «دشمن ما از این مرکز قدرت افزایی غافل نیست و غافل نخواهد بود؛ این را همه بدانیم. هر چیزی که مایه عزت کشور و عزت ملت و ایستادگی ملت و استقامت ملت است، بدون شک آماجی از آماج های دشمن است. احساس دینی، احساس انقلابی، استقلال طلبی و هر چه که در این زمینه هست- از جمله با این بیانی که عرض شد، دانشگاه- آماج دشمن است. در دانشگاه چه کار می خواهند بکنند؟ دشمن علی القاعده دو تا کار را برای دانشگاه ما برنامه ریزی می کند: یکی علم زدایی، یکی دین زدایی؛ از دانشگاه علم زدایی بشود، از دانشگاه دین زدایی بشود. علم زدایی از دانشگاه چگونه است؟ یکی از کارهای کوچکش همین ترور دانشمندان است؛ که آخری اش همین دو سه تا دانشمند عزیز هسته ای ما بودند که در این یک سال اخیر از دست ما گرفته شدند. برنامه، وسیع تر از اینهاست؛ این یکی از آسان ترین هایش است. پیچیده تر از این، این است که دانشگاه ما را، استاد ما را و دانشجوی ما را به کار غیرعلمی سرگرم کنند؛ نگذارند این شکوفایی علمی که آرزوی ماست، تحقق پیدا کند.»/ 0 نظر / 20 بازدید